Заключение

Ако сте стигнали до заключението и сте прочели внимателно цялата книга, приемете нашите заслужени поздравления! Убедени сме, че сте научили ценни знания за принципите на програмирането, които ще ви останат за цял живот. Дори да минат години, дори технологиите да се променят и компютрите да не бъдат това, което са в момента, фундамен­талните знания за структурите от данни в прог­рамирането и алгоритмич­ното мислене винаги ще ви помагат, ако работите в областта на информа­ционните технологии.

Ако освен, че сте прочели внимателно цялата книга, сте решили и всички задачи от упражненията към всяка от главите, вие можете гордо да се наречете програмист. Всяка технология, с която ще се захванете от сега нататък, ще ви се стори лесна като детска игра. След като сте усвоили основите и фундаменталните принципи на програмирането, със завидна лекота ще се научите да ползвате бази данни и SQL, да разработвате уеб приложе­ния и сървърен софтуер, да програмиране за мобилни устройства и каквото още поискате. Вие имате огромно предимство пред мнозин­ството от практикуващите програмиране, които не знаят какво е хеш-таблица, как работи търсенето в дървовидна структура и какво е сложност на алгоритъм. Ако наистина сте се блъскали да решите всички задачи от цялата книга, със сигурност сте постигнали едно завидно ниво на фунда­ментално разбиране на концепциите на програмирането и правилното мислене на програмист, което ще ви помага години наред.

Ако не сте решили всичките задачи от упражненията или поне голямата част от тях, върнете се и ги решете. Да, отнема много време, но това е начинът да се научите да програмирате – чрез много труд и усилия. Без да практикувате много сериозно програмирането, няма да го научите!

На къде да продължим след книгата?

Може би се чудите с какво да продължите развитието си като софтуерен инженер, на което с тази книга сте поставили здрави основи. Можем да ви дадем следните насоки, към които да се ориентирате:

1.  Изберете език и платформа за програмиране, примерно Java / Java EE или C# / .NET Framework или Ruby / Ruby on Rails. Няма проблем, ако решите да не продължите с езика Java. Фокусирайте се върху технологиите, които платформата ви предоставя.

2. Прочетете някоя книга за релационни бази данни и се научете да моделирате данните на вашето приложение с таблици и връзки между тях. Научете се как да построявате заявки за извличане и промяна на данните чрез езика SQL. Научете се да работите с някой сървър за бази данни, примерно Oracle, SQL Server или MySQL.

3. Научете някоя технология за изграждане на динамични уеб сайтове. Започнете с някоя книга за HTML, CSS и JavaScript. След това раз­гледайте какви средства за създаване на уеб приложения предо­ставя вашата любима платформа, примерно Servlets/JSP/JSF при Java платформата или ASP.NET при .NET платформата.Научете се да правите прости уеб сайтове с динамично съдържание.

4.  Захванете се да напишете някакъв по-сериозен проект, примерно Интернет магазин, софтуер за обслужване на склад или магазин. Това ще ви даде възможност да се сблъскате с реалните проблеми от реалната разработка на софтуер. Ще добиете много ценен реален опит и ще се убедите, че писането на сериозен софтуер е много по-трудно от писането на прости прог­рамки.

5.  Започнете работа в софтуерна фирма! Ако наистина сте решили всички задачи от тази книга, лесно ще ви предложат работа. Работейки по реални проекти ще научите страхотно много нови технологии от колегите си и ще се убедите, че макар и да знаете много за програмирането, сте едва в началото на развитието си като софтуерен инженер. Само при работа по проекти съвместно с колеги ще се сблъскате с проблемите при работа в екип и с практиките и инструментите за ефективно преодоляване на тези проблеми. Ще трябва да поработите поне няколко години, докато се утвърдите като специалист по разработка на софтуер. Тогава може би ще си спом­ните за тази книга и ще осъзнаете, че не сте сбъркали започвайки от структурите от данни и алгоритмите вместо директно от уеб техно­логиите и базите данни.

Можете да си спестите много труд, време и лутане, ако решите да преминете през всички описани стъпки от развитието си като софтуерен инженер в Софтуерния университет (СофтУни) под ръковод­ството на инструктори с реален опит в софтуерната индустрия. СофтУни е най-лесният начин да поставите основите на изгражда­нето си като софтуерен инженер, но не е единственият начин. Всичко зависи от вас!

От името на целия авторски колектив ви пожелаваме неспирни успехи в професията и в живота!

 

Светлин Наков,

София, 14.12.2008 г.

Тагове: , , ,

Един отговор до “Заключение”

  1. J says:

    Чудесна книга, научих много и си препрочитам някои глави от време на време.

    Благодаря за труда!

Коментирай

Трябва да сте влезнали, за да коментирате.