Книгата на Наков за C# програмиране – четете онлайн!

Добре дошли на страницата на книгата на Светлин Наков и колектив за C# програмиране. От книгата ще научите фундаменталните принципи на програмирането, които ще ви служат през целия ви път на развитие и изграждане като програмисти. Това е една чудесна книга, от която ще усвоите както основните конструкции в програмирането (променливи, масиви, цикли), така и по-сложни концепции като рекурсия, структури от данни и обектно-ориентирано програмиране (ООП). Книгата обхваща само основите на програмирането и не включва конкретни похвати и технологии за изграждане на софтуерни приложения като бази данни, уеб приложения, GUI приложения и софтуерно инженерство. Тя е първата стъпка в програмирането. Ако веднъж се научите да програмирате, технологиите бързо се научават. Важно е да развиете правилно алгоритмично мислене – способността стъпка по стъпка от задача да стигате до конкретно програмно решение. Разбира се, за да усвоите материята, е необходимо и изключително важно да решите (или поне да се опитате да решите) всички задачи, които са дадени като упражнения. Успех!

Към началната страница на книгата “Въведение в програмирането със C#” от Светлин Наков и колектив

Коментарите са затворени.

Learn Programming
and Start a Tech Job!

Become a software engineer with Java / JavaScript / Front-End / Back-End through the zero-to-career learning programs for developers from SoftUni Global!

Learn the programming concepts, problem solving and algorithmic thinking with video lessons and live coding exercises.

Continue with APIs and libraries, object-oriented programming, data structures, software technologies and frameworks, databases and ORM, back-end development, HTTP, Web applications and front-end technologies.

Learn by doing: practice live coding with each lesson with thousands of exercises and real-world projects. Build a rich developer portfolio in GitHub to attract employers!

Start your first job as junior software developer.