Книгата на Наков за C# програмиране – четете онлайн!

Добре дошли на страницата на книгата на Светлин Наков и колектив за C# програмиране. От книгата ще научите фундаменталните принципи на програмирането, които ще ви служат през целия ви път на развитие и изграждане като програмисти. Това е една чудесна книга, от която ще усвоите както основните конструкции в програмирането (променливи, масиви, цикли), така и по-сложни концепции като рекурсия, структури от данни и обектно-ориентирано програмиране (ООП). Книгата обхваща само основите на програмирането и не включва конкретни похвати и технологии за изграждане на софтуерни приложения като бази данни, уеб приложения, GUI приложения и софтуерно инженерство. Тя е първата стъпка в програмирането. Ако веднъж се научите да програмирате, технологиите бързо се научават. Важно е да развиете правилно алгоритмично мислене – способността стъпка по стъпка от задача да стигате до конкретно програмно решение. Разбира се, за да усвоите материята, е необходимо и изключително важно да решите (или поне да се опитате да решите) всички задачи, които са дадени като упражнения. Успех!

Към началната страница на книгата “Въведение в програмирането със C#” от Светлин Наков и колектив

Коментарите са затворени.

Learn Programming for Free!

Become a software engineer with Java / C# / Python / JavaScript!

Sign-up for the "Programming Basics" free training course at SoftUni

Learn programming concepts, problem solving and algorithmic thinking for free with video lessons and live coding.

Continue with APIs and libraries, object-oriented programming, data structures, software technologies and frameworks, databases and ORM, back-end development, HTTP and Web applications and front-end technologies.

Learn by doing: practice live coding at each lesson with thousands of exercises and real-world projects. Build a rich developer portfolio in GitHub to attract employers!

Start your first job as junior software developer.