Четете онлайн книгата “Въведение в програмирането със C#”

Внимание: настоящата секция от сайта е много стара версия (от 2010 г.). Актуалната версия на книгата можете да изтеглите от секция [Изтегли].

Предговор

Глава 1. Въведение в програмирането

Глава 2. Примитивни типове и променливи

Глава 3. Оператори и изрази

Глава 4. Вход и изход от конзолата

Глава 5. Условни конструкции

Глава 6. Цикли

Глава 7. Масиви

Глава 8. Бройни системи

Глава 9. Методи

Глава 10. Рекурсия

Глава 11. Създаване и използване на обекти

Глава 12. Обработка на изключения

Глава 13. Символни низове

Глава 14. Дефиниране на класове

Глава 15. Текстови файлове

Глава 16. Линейни структури от данни

Глава 17. Дървета и графи

Глава 18. Речници, хеш-таблици и множества

Глава 19. Структури от данни – съпоставка и препоръки

Глава 20. Принципи на обектно-ориентираното програмиране (ООП)

Глава 21. Качествен програмен код

Глава 22. Ламбда изрази и LINQ заявки

Глава 23. Как да решаваме задачи по програмиране?

Глава 24. Практически задачи за изпит по програмиране – тема 1

Глава 25. Практически задачи за изпит по програмиране – тема 2

Глава 26. Практически задачи за изпит по програмиране – тема 3

Заключение

Тагове: , , , , , , , , , , ,

6 отговора до “Четете онлайн книгата “Въведение в програмирането със C#””

  1. […] Kнигата “Въведение в програмирането със C#” е книга, която се фокусира върху понятията за компютърното програмиране, структури от данни и алгоритми. Това е препоръчителният старт за младши разработчиците и е напълно безплатно. Повече информация, както и електронния и формат може да намерите на следния линк: http://www.introprogramming.info/intro-csharp-book/read-online/ […]

  2. […] да препоръчам да се подготвите за изпита и от книгата „Въведение в програмирането“. Задължителният материал, който трябва да знаете е до 6 […]

  3. […] от книгата в програмирането. Линк към книгата : Цъкни тук Използвам Microsoft Visual Studio 2013 express , в клипа съм обяснил […]

  4. […] Книга “Въведение в програмирането със C#” […]

  5. […]  Мind Maps се работи много лесно.Не случайно в Буквара на програмиста всяка тема започва с конкретните карти.Целта е да […]