Четете онлайн книгата “Въведение в програмирането със C#”

Внимание: настоящата секция от сайта е много стара версия (от 2010 г.). Актуалната версия на книгата можете да изтеглите от секция [Изтегли].

Предговор

Глава 1. Въведение в програмирането

Глава 2. Примитивни типове и променливи

Глава 3. Оператори и изрази

Глава 4. Вход и изход от конзолата

Глава 5. Условни конструкции

Глава 6. Цикли

Глава 7. Масиви

Глава 8. Бройни системи

Глава 9. Методи

Глава 10. Рекурсия

Глава 11. Създаване и използване на обекти

Глава 12. Обработка на изключения

Глава 13. Символни низове

Глава 14. Дефиниране на класове

Глава 15. Текстови файлове

Глава 16. Линейни структури от данни

Глава 17. Дървета и графи

Глава 18. Речници, хеш-таблици и множества

Глава 19. Структури от данни – съпоставка и препоръки

Глава 20. Принципи на обектно-ориентираното програмиране (ООП)

Глава 21. Качествен програмен код

Глава 22. Ламбда изрази и LINQ заявки

Глава 23. Как да решаваме задачи по програмиране?

Глава 24. Практически задачи за изпит по програмиране – тема 1

Глава 25. Практически задачи за изпит по програмиране – тема 2

Глава 26. Практически задачи за изпит по програмиране – тема 3

Заключение

Тагове: , , , , , , , , , , ,

6 отговора до “Четете онлайн книгата “Въведение в програмирането със C#””

  1. […] Kнигата “Въведение в програмирането със C#” е книга, която се фокусира върху понятията за компютърното програмиране, структури от данни и алгоритми. Това е препоръчителният старт за младши разработчиците и е напълно безплатно. Повече информация, както и електронния и формат може да намерите на следния линк: http://www.introprogramming.info/intro-csharp-book/read-online/ […]

  2. […] да препоръчам да се подготвите за изпита и от книгата „Въведение в програмирането“. Задължителният материал, който трябва да знаете е до 6 […]

  3. […] от книгата в програмирането. Линк към книгата : Цъкни тук Използвам Microsoft Visual Studio 2013 express , в клипа съм обяснил […]

  4. […] Книга “Въведение в програмирането със C#” […]

  5. […]  Мind Maps се работи много лесно.Не случайно в Буквара на програмиста всяка тема започва с конкретните карти.Целта е да […]

Learn Programming for Free!

Become a software engineer with Java / C# / Python / JavaScript!

Sign-up for the "Programming Basics" free training course at SoftUni

Learn programming concepts, problem solving and algorithmic thinking for free with video lessons and live coding.

Continue with APIs and libraries, object-oriented programming, data structures, software technologies and frameworks, databases and ORM, back-end development, HTTP and Web applications and front-end technologies.

Learn by doing: practice live coding at each lesson with thousands of exercises and real-world projects. Build a rich developer portfolio in GitHub to attract employers!

Start your first job as junior software developer.