Български книги – безплатно – Intro C#: една книга за програмиране на C# от Наков и колектив

Добре дошли на сайта на една оригинална българска книга за програмиране на C# от Наков и колектив. Книгата "Въведение в програмирането със C#" (известна още като Intro C# book) е оригинално българско творение, разработено от български автори, действащи програмисти и софтуерни инженери с дългогодишен опит. Това не е поредния некачествен превод на някоя англоезична книга за C#, а е българска разработка, в която авторският колектив споделя своя опит и дава първите стъпки в овладяването на изкуството на програмирането. Книгата ви дава важни концепции като работа с масиви, цикли и рекурсия, въвежда основните структури от данни в програмирането, понятията алгоритъм и сложност на алгоритъм и концепциите на обектно-ориентираното програмиране (ООП). В книгата е споделен опитът на Светлин Наков за решаване на задачи по програмиране, натрупан по време на стотиците му участия в състезания по програмиране, в които той нерядко е ставал победител. Ако искате да станете добър програмист, прочетете внимателно книгата и правете всички упражнения от всички глави. Без упражненията няма да успеете. Те са 90% от вашето обучение по програмиране. Останалите 10% са теорията, без която не може. Изберете българската книга за C#, която е на световно ниво.

Към началната страница на книгата “Въведение в програмирането със C#” от Светлин Наков и колектив

Коментирай

Трябва да сте влезнали, за да коментирате.

Learn Programming for Free!

Become a software engineer with Java / C# / Python / JavaScript!

Sign-up for the "Programming Basics" free training course at SoftUni

Learn programming concepts, problem solving and algorithmic thinking for free with video lessons and live coding.

Continue with APIs and libraries, object-oriented programming, data structures, software technologies and frameworks, databases and ORM, back-end development, HTTP and Web applications and front-end technologies.

Learn by doing: practice live coding at each lesson with thousands of exercises and real-world projects. Build a rich developer portfolio in GitHub to attract employers!

Start your first job as junior software developer.