Компютърни науки >> програмиране >> книги >> безплатни >> книга Intro C#

Изучаването на програмирането и езиците за програмиране са основни области, с които се занимават компютърните науки (computer science) и информатиката. Програмиране е процесът на писане на компютърни програми, които решават определена задача. Една програма обикновено има входни данни, които обработва, изпълнява някакъв алгоритъм и връща някакъв резултат (изходни данни). Безплатната книга Въведение в програмирането със C# от Светлин Наков и колектив (Intro C# book) запознава читателя с основите на компютърното програмиране и има за цел да изгради логическо алгоритмично мислене и да развие способността за решаване на задачи по програмиране. Книгата е безплатна, реализирана като проект с отворен код, доброволно от авторите, в помощ на общността на програмистите и софтуерните инженери в България.

Към началната страница на книгата “Въведение в програмирането със C#” от Светлин Наков и колектив

Коментарите са затворени.