Книгата на Наков за Java програмиране – четете онлайн!

Добре дошли на страницата на книгата на Светлин Наков и колектив за Java програмиране. От книгата ще научите фундаменталните принципи на програмирането, които ще ви служат през целия ви път на развитие и изграждане като програмисти. Това е една чудесна книга, от която ще усвоите както основните конструкции в програмирането (променливи, масиви, цикли), така и по-сложни концепции като рекурсия, структури от данни и обектно-ориентирано програмиране (ООП). Книгата обхваща само основите на програмирането и не включва конкретни похвати и технологии за изграждане на софтуерни приложения като бази данни, уеб приложения, GUI приложения и софтуерно инженерство. Тя е първата стъпка в програмирането. Ако веднъж се научите да програмирате, технологиите бързо се научават. Важно е да развиете правилно алгоритмично мислене - способността стъпка по стъпка от задача да стигате до конкретно програмно решение. Разбира се, за да усвоите материята, е необходимо и изключително важно да решите (или поне да се опитате да решите) всички задачи, които са дадени като упражнения. Успех!

Към началната страница на книгата "Въведение в програмирането с Java" от Светлин Наков и колектив

Коментарите са затворени.