НАРС :: Книги за Java: Въведение в програмирането с Java (от Светлин Наков и колектив)

Това е учебникът по Java на Национална академия по разработка на софтуер (НАРС). Той е една отлична книга за Java програмиране, изключително подходяща за начинаещи. Книгата Въведение в програмирането с Java от Светлин Наков и колектив е разработена на базата на събрания през години опит от едноименния курс в Академията и е насочен към придобиване на най-важните базови знания и умения за писане на програмен код и решаване на задачи по информатика и програмиране. Светлин Наков, учредителят на Национална академия по разработка на софтуер е опитен софтуерен инженер и преподавател по програмиране и съвременни софтуерни технологии, с отлични умения да представя информацията стъпка по стъпка последователно, с много примери и детайлни обяснения, така че да почувствате програмирането. Неговото умение да описва учебния материал просто и разбираемо е следвано и от целия авторски колектив и цялата книга е написана интересно и увлекателно. Разбира се, колко ще научите зависи само от вас. Правете упражненията, практикувайте много и ще напреднете бързо в програмирането.

Към началната страница на книгата "Въведение в програмирането с Java" от Светлин Наков и колектив

Коментарите са затворени.

Learn Programming for Free!

Become a software engineer with Java / C# / Python / JavaScript!

Sign-up for the "Programming Basics" free training course at SoftUni

Learn programming concepts, problem solving and algorithmic thinking for free with video lessons and live coding.

Continue with APIs and libraries, object-oriented programming, data structures, software technologies and frameworks, databases and ORM, back-end development, HTTP and Web applications and front-end technologies.

Learn by doing: practice live coding at each lesson with thousands of exercises and real-world projects. Build a rich developer portfolio in GitHub to attract employers!

Start your first job as junior software developer.