НАРС :: Книги за Java: Въведение в програмирането с Java (от Светлин Наков и колектив)

Това е учебникът по Java на Национална академия по разработка на софтуер (НАРС). Той е една отлична книга за Java програмиране, изключително подходяща за начинаещи. Книгата Въведение в програмирането с Java от Светлин Наков и колектив е разработена на базата на събрания през години опит от едноименния курс в Академията и е насочен към придобиване на най-важните базови знания и умения за писане на програмен код и решаване на задачи по информатика и програмиране. Светлин Наков, учредителят на Национална академия по разработка на софтуер е опитен софтуерен инженер и преподавател по програмиране и съвременни софтуерни технологии, с отлични умения да представя информацията стъпка по стъпка последователно, с много примери и детайлни обяснения, така че да почувствате програмирането. Неговото умение да описва учебния материал просто и разбираемо е следвано и от целия авторски колектив и цялата книга е написана интересно и увлекателно. Разбира се, колко ще научите зависи само от вас. Правете упражненията, практикувайте много и ще напреднете бързо в програмирането.

Към началната страница на книгата "Въведение в програмирането с Java" от Светлин Наков и колектив

Коментарите са затворени.

Learn Programming
and Start a Tech Job!

Become a software engineer with Java / JavaScript / Front-End / Back-End through the zero-to-career learning programs for developers from SoftUni Global!

Learn the programming concepts, problem solving and algorithmic thinking with video lessons and live coding exercises.

Continue with APIs and libraries, object-oriented programming, data structures, software technologies and frameworks, databases and ORM, back-end development, HTTP, Web applications and front-end technologies.

Learn by doing: practice live coding with each lesson with thousands of exercises and real-world projects. Build a rich developer portfolio in GitHub to attract employers!

Start your first job as junior software developer.