Български книги – безплатно – Intro Java: една книга за програмиране на Java от Наков и колектив

Добре дошли на сайта на една оригинална българска книга за програмиране на Java от Наков и колектив. Книгата Въведение в програмирането с Java (известна още като Intro Java book) е оригинално българско творение, разработено от български автори, действащи програмисти и софтуерни инженери с дългогодишен опит. Това не е поредния некачествен превод на някоя англоезична книга за Java, а е българска разработка, в която авторският колектив споделя своя опит и дава първите стъпки в овладяването на изкуството на програмирането. Книгата ви дава важни концепции като работа с масиви, цикли и рекурсия, въвежда основните структури от данни в програмирането, понятията алгоритъм и сложност на алгоритъм и концепциите на обектно-ориентираното програмиране (ООП). В книгата е споделен опитът на Светлин Наков за решаване на задачи по програмиране, натрупан по време на стотиците му участия в състезания по програмиране, в които той нерядко е ставал победител. Ако искате да станете добър програмист, прочетете внимателно книгата и правете всички упражнения от всички глави. Без упражненията няма да успеете. Те са 90% от вашето обучение по програмиране. Останалите 10% са теорията, без която не може.

Към началната страница на книгата "Въведение в програмирането с Java" от Светлин Наков и колектив

Коментарите са затворени.