Проект – превеждане на Intro Java книгата към C#

Започна проект за "превеждане" на Intro Java книгата към C#. Новата книга ще се нарича "Въведение в програмирането със C#" и ще бъде достъпна за свободно изтегляне от настоящия уеб сайт. За участие в проекта се обръщайте към Светлин Наков и Веско Колев.


Tags:
, , , , , , , , , , , ,
| 1 Comment

One response to “Проект – превеждане на Intro Java книгата към C#”

  1. nakov says:

    Проектът за превеждане на книгата към C# приключи успешно. Книгата във вариант C# е официално публикувана на нейния сайт: http://www.introprogramming.info/intro-csharp-book/.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.